Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Versalift vill vara ett miljömedvetet företag och därmed ta hand om miljön, de som använder produkterna samt våra medarbetare.

Mål

  • Upprätthålla ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 Miljöledning och därigenom åtar sig såväl företaget som den enskilde medarbetaren att förebygga och/eller minska oönskade effekter och att arbeta för mindre miljöpåverkan och säker hantering av miljöfarliga ämnen samt att verka för att dessa minskar och ersätts.
  • Erbjuda lösningar som är miljövänliga vad gäller användning, som kännetecknas av inga eller små utsläpp av buller och gaser, som uppfyller myndigheternas krav på skydd av känsliga miljöer/zoner, som t.ex. parker och stadsmiljöer.
  • Producera med miljövänliga råvaror och varor och kontinuerligt sträva efter att ersätta processer, varor och hjälpvaror med bättre, till gagn för arbetsmiljön och miljön.

 

Kvalitetspolicy

Versalift Danmark kommer att marknadsföra och sälja de mest effektiva, pålitliga och hållbara bilmonterade liftarna. Versalift kommer att utveckla, konstruera och producera efter kundernas behov genom att kombinera känd teknik i Versalift och Condor med uppdaterade lösningar och det bästa hantverket. Versalift kommer att leverera kvalitetsprodukter i tid och ge optimal service och därmed göra det enkelt att vara köpare och användare av liftar från Versalift Danmark.

Mål

  • Att ständigt arbeta med att utveckla den lift på bilen som bäst möter användarens hov med stabila och tydliga funktioner.
  • Att kontinuerligt optimera produkterna/funktionerna med både känd och ny teknik.
  • Att utveckla, designa och producera så att liftar och bilar enklast kan anpassas efter aktuella och individuella behov.
  • Upprätthålla ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och därigenom åtar sig såväl företaget som den enskilde medarbetaren att arbeta för en allt högre nivå av kvalitet och produktsäkerhet.

 

Certifieringar

Versalift® uppfyller ANSI och är CE-godkänd, och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 standarderna.

VERSALIFT är registrerad som leverantör i Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System.

Vill du vita mer?

Ring eller skicka ett mejl till oss - vi står redo att hjälpa dig.