mar 28, 2023

10 steg för säker användning av lift

Det handlar om din säkerhet – och därför är det en riktigt bra idé att ha koll på dina försiktighetsåtgärder innan du ställer dig i en lift. Du kan undvika många skador och olyckor genom att sätta dig in i hur utrustningen fungerar innan du använder den. Det är också viktigt att du är uppmärksam på både liften och din omgivning.

De största riskerna vid användning av personliftar är fallskador och stötar från elledningar. Fallskador uppstår vanligtvis i samband med att säkerhetsutrustning inte används, ojämn manövrering och/eller fel på utrustningen. Elektriska stötar uppstår vanligtvis om operatören är ouppmärksam och kommer för nära oskyddade ledningar. Du kan undvika detta genom att säkra ditt arbetsområde och orientera dig noggrant när du åker i liften.

Riktiga tuffingar läser manualen

Din lift är ett komplext arbetsredskap med många mekaniska delar som alla måste fungera för att liften ska köra som den ska. Få operatörer har insikt i varje del av liftkonstruktionen, men det behövs heller inte eftersom manualen beskriver allt du behöver känna till.

Därför ska det också alltid finnas en manual med i liften, där du kan hitta information om alla liftens delar och hur de underhålls. Manualen förklarar också hur man manövrerar liften – både vid normal drift och nöddrift vid fel eller olyckor. Vi menar inte att du ska läsa manualen från pärm till pärm, men se till att du har den till hands och bekanta dig med de viktigaste avsnitten innan du åker i liften.

Utöver manualen finns det alltid en journal med i liften. Journalen ska innehålla en mängd information, bland annat dokumentation på att liftens stabilitet och belastning kontrollerats, ett certifikat för fordonet/underredet som liften är monterad på, information om besiktningar och eventuella fel och brister som kan ha upptäckts vid tidigare granskningar. Om reparationer av säkerhets- och hälsomässig betydelse har utförts ska även dessa framgå av journalen.

Skäm bort din lift med löpande service

Precis som du skämmer bort din partner för att säkerställa stabil drift, måste du se till att din lift servas regelbundet. Minst en gång per år ska liften besiktigas av auktoriserad personal som bland annat inspekterar och underhåller de mekaniska delar som är svåra att komma åt till vardags.

I manualen hittar du listor med översikter över och intervall för vad som bör kontrolleras och hur ofta. Om du följer rekommendationerna i manualen och ser till att få liften servad minst en gång per år är du på god väg. Och löpande underhåll är inte bara för din egen säkerhet, det är sunt förnuft att det du tar väl hand om håller längre.

Även om du kan komma långt med manualer, register och servicekontroller är det viktigare att komma ihåg det sunda förnuftet! Ingen kan ta hänsyn till alla tänkbara situationer och misstag och olyckor händer, så gott omdöme är avgörande för din säkerhet när du kör med i personliften.

Checklista för säker användning av liftar 

Här är 10 snabba punkter värda att komma ihåg varje gång du använder din lift.

  1. Se till att liften servas och inspektera den själv före användning.
  2. Bekanta dig med hur liften manövreras och bekanta dig med dess kapacitet och stabilitet. Observera alltid viktbegränsningar och rekommendationer för säker installation av liften.
  3. Se till att säkra billiften: dra i handbromsen och använd hjulkilar.
  4. Kontrollera att underlaget under bilen och stödbenen är stadiga och stabila och var uppmärksam på eventuell lutning i arbetsområdet.
  5. Ta hänsyn till vädret. Vind kan påverka liftens stabilitet, precis som regn kan påverka marken där liften står.
  6. Markera området runt liften så att det är tydligt för trafikanter och förbipasserande.
  7. Ha alltid en person på marken och se till att du har en tillgänglig kommunikationslinje, till exempel en telefon eller radio.
  8. Använd säkerhetsutrustning – fallskyddsutrustning, hjälm och reflexväst.
  9. Var uppmärksam på hinder och orientera dig kontinuerligt när du använder liften.
  10. Stå alltid på botten av liften, klättra inte upp på sidorna och ut ur korgen

Vill du vita mer?

Ring eller skicka ett mejl till oss - vi står redo att hjälpa dig.